Uvod v Minolovca

Prazna plošča Minolovec

Gledate skrivnostno ploščo, polno majhnih kvadratkov in številk, in se sprašujete: kako deluje ta igra? Kaj moram narediti? Kako naj igram? V tem članku boste našli odgovore na ta vprašanja in vse bo podrobno razloženo.

Najprej morate vedeti, da morate za začetek igre z levim gumbom miške klikniti kjer koli na igralni plošči. Nato morate na podlagi prikazanih številk ugotoviti kje so mine ter jih označiti s zastavicami, hkrati pa odkriti dodatne številke, da najdete še več min. S to krajšo predstavitvijo vam bomo v praksi pokazali, kako premagati igro Minolovec.

Priročnik: kako igrati Minolovec?

Minolovec za začetnike, korak 1

Običajna igra Minolovec se začne s prikazom igralne plošče, ki vsebuje številna polja. Vsak od teh kvadratnih delov se imenuje »polje«. Na začetku je vsako polje prekrito. Polje lahko odkrijemo tako, da nanj kliknemo z levim gumbom miške. Če se na razkritem polju skriva mina, bo ta eksplodirala in tako izgubimo. Na srečo prvo polje, ki ga razkrijemo, nikoli ne vsebuje mine. Za začetno potezo imate svobodo izbire kateregakoli polja. V tem primeru bomo začeli z razkritjem polja na sredini: igro začnemo s klikom na polje, označeno z modrim krogom.

Minolovec za začetnike, korak 2

Z začetno potezo se je odprlo veliko območje. Sredi igralne plošče je veliko praznih polj in dve skupine pokritih polj, obdani s številkami: ena na levi in ena na desni strani. Na podlagi teh številk lahko sklepamo, kje se nahajajo mine med pokritimi polji. Za primer si oglejmo polje, označeno z rdečim krogom. Številka 1 v tem polju pomeni, da je natanko ena mina nekje v njegovi neposredni bližini. Okoli tega polja je skupaj osem sosednjih polj. Sedem izmed njih je že bilo razkritih: tri na levi strani so prazna, enako tudi spodnje polje. Polje na desni strani vsebuje številko 2, medtem ko sta dve polji z 1: ena je nad in ena v desnem spodnjem kotu rdečega obkroženega polja s številko 1. Ker sta ta dva polja že razkrita, ne moreta vsebovati min. Edino polje, ki ostaja pokrito, je polje zgoraj desno, označeno z modrim krogom. Okol polja z rdečo obkroženo številko 1 je le ena mina in eno polje, kjer se lahko skriva: polje, označeno z modrim krogom. Zato lahko to polje označimo z zastavo, kar dosežemo s klikom nanj z desnim gumbom miške.

Minolovec za začetnike, korak 3

Zdaj, ko smo našli prvo mino in postavili prvo zastavo, lahko uporabimo ta odkritja za iskanje bližnjih polj, ki ne skrivajo min. Oglejmo si polje, ki je označeno z rdečim krogom. V tem polju je številka 1. Obdan je s šestimi nepokritimi polji: tremi praznimi na levi strani, enim poljem s številko 1 na dnu in dvema s številko 2 – eno na vrhu in eno na desni strani spodaj. Dve pokriti polji se prav tako dotikata polja s številko 1, ki je označeno z rdečim krogom: eno na desni strani, ki je že označeno z zastavico, in eno na zgornji desni strani, ki je označeno z modrim krogom. Razlaga je naslednja: samo ena mina meji na polje, obkroženo z rdečim krogom, in ta mina je že označena z zastavico na desni strani. Zato preostala okoliška polja ne morejo vsebovati min. Edino preostalo pokrito polje je polje z modrim krogom. Ker v njem ne more biti mine, ga lahko odkrijemo tako, da ga kliknemo z levim gumbom miške.

Minolovec za začetnike, korak 4

Zdaj lahko ponovimo potezo iz drugega koraka. Oglejte si dve polji z rdečima krogcema. V obeh so enice. Obe imata le eno sosednje pokrito polje, označeno z modrim krogom. Zato morata obe polji, označeni z modrima krogcema, vsebovati mine. Označimo ju z zastavicami tako, da ju kliknemo z desnim gumbom miške.

Minolovec za začetnike, korak 5

Ko smo označili nekaj min, lahko poiščemo polja, ki ne skrivajo min. Osredotočimo se na dve taki polji, ki sta označeni z rdečimi krogi. Vsako od teh polj ima oznako 1 in že ima zastavico na sosednjem območju. Prav tako vsaka od njiju meji na eno pokrito polje, ki še ni bilo označeno z zastavico. Ta dva pokrita polja sta označena z modrimi krogi. Ker se 1 z rdečimi krogi ne more več dotakniti nobena mina, polja z modrimi krogi ne morejo vsebovati min. Zato lahko kliknemo z levim gumbom miške na obe polji, da ju odkrijemo.

Minolovec za začetnike, korak 6

V prejšnjem koraku smo odkrili nove številke. Eno od teh števil je 2, označeno z rdečim krogom. Ta 2 ima okoli sebe že dve mini: eno spodaj in eno zgoraj levo. Zato okoli te 2 ne more biti več min. Vsa preostala okoliška pokrita polja lahko varno odkrijemo. Takšna polja so štiri: tri na desni in eno nad obkroženo 2. Z levim klikom na vsa štiri jih lahko odpremo.

Minolovec za začetnike, korak 7

Eno od polj, ki smo ga razkrili v prejšnjem koraku, je bilo prazno. Igra je samodejno razširila večje območje praznih polj in nekaj polj s številkami. Zdaj se lahko osredotočimo na polje s številko 2, ki je označeno z rdečim krogom. Ker je številka 2, se nanj morata dotikati natančno dve mini. Ima natanko dve sosednji pokriti polji, označeni z modro elipso. Ti dve pokriti polji morata vsebovati mine, zato nanju z desnim gumbom miške postavimo zastavice.

Minolovec za začetnike, korak 8

V tem koraku končno zaključimo desno strano plošče. Opazimo, da se ena mina že nahaja v bližini polja z 1, ki je označeno z rdečim krogom – to mino smo prejšnjič označili z zastavico. Zato v bližini te številke 1 ne sme biti več min, tudi ne v pokritem polju, ki je označeno z modrim krogom. To polje lahko razkrijemo z levim klikom miške.

Minolovec za začetnike, korak 9

Leva stran plošče je precej bolj kompleksna kot desna stran. Na njej ni več očitnih potez, pri katerih bi bila številka, kot sta 1 ali 2, natančno povezana z okoliškimi pokritimi polji. Tokrat moramo resno razmisliti. Poglejmo polje z oznako 1 v vijoličnem krogu. Poleg njega mora biti točno ena mina. Zraven sta dve pokriti polji, označeni z zeleno elipso. To pomeni, da mora biti znotraj zelene elipse natanko ena mina, vendar ne vemo, katero od obeh polj dejansko skriva mino. Sedaj pa si oglejmo še polje z oznako 1 v modrem krogu. Vemo že, da je mina znotraj zelene elipse. Elipsa je v bližini polja z modrim krogom, kar pomeni, da druga pokrita polja okoli polja z modrim krogom ne morejo vsebovati mine. V tem primeru polje, označeno z rdečim krogom, ne more vsebovati mine. Zakaj ne? Če bi jo imelo, bi imelo polje z modrim krogom dve sosednji mini: eno v rdečem krogu in drugo v zeleni elipsi. Glede na to, da zelena elipsa nedvomno vsebuje mino, rdeči krog ne more vsebovati mine. Torej lahko kliknemo na polje, označeno z rdečim krogom, in ga razkrijemo.

Minolovec za začetnike, korak 10

Zdaj so stvari veliko bolj obvladljive. Hitro lahko sklepamo, da morata polji, označeni z zelenima krogoma, vsebovati mini. Zakaj? Prvič, zaradi številke 2, obkrožene z modro barvo. Le dve pokriti polji mejita s številko 2, zato morata vsebovati mini. Drugič, pa tudi zaradi številke 3 v rdečem krogu. Ta številka 3 že ima označeno sosednjo mino. Prav tako ima dve sosednji pokriti polji, ki bi morali skrivati preostali dve mini. Zato lahko na polji, označeni z zeleno barvo, postavimo zastavici.

Minolovec za začetnike, korak 11

V tem koraku opazimo dve polji s številkami, ki sta že obkroženi z dovolj zastavicami. Poglejmo 1 in 2, ki sta označeni z rdečo barvo. Vsa pokrita polja, ki so v stiku s temi dvema številkama, ne morejo vsebovati min, zato jih lahko brez skrbi razkrijemo. Zato kliknite z levim gumbom miške na vsa polja, označena z modro barvo.

Minolovec za začetnike, korak 12

Tokrat se vrnemo k iskanju min. Osredotočimo se na polje z rdečim krogom. Okoli njega morata biti dve mini. Eno pod njim smo že našli in označili. Druga mora biti na edinem preostalem pokritem polju, označenem z modrim krogom. Kliknite na to polje z desnim gumbom miške.

Minolovec za začetnike, korak 13

Zdaj si oglejmo 1, označeno z rdečim krogom. Ta že ima sosednjo mino, zato lahko druga pokrita polja poleg nje – tista, ki so označena z modro elipso – varno odkrijemo.

Minolovec za začetnike, korak 14

Poglejte števec v zgornjem levem kotu igralne plošče. Trenutno prikazuje »002«, kar pomeni, da sta na igralni plošči še dve mini. V tem koraku ju bomo odkrili. Upoštevajmo številki 1 in 2 v rdečih krogih. Obe se dotikata le enega skritega polja in nakazujeta, da mora biti v njuni bližini še ena mina. Zato morata biti preostali dve mini skriti v poljih, ki so označena z modrimi krogi.

Minolovec za začetnike, korak 15

Vse mine so že označene z zastavicami, a igra še ni zaključena. Za zmago v igri je ključno, da odkrijemo vsa polja, na katerih ni min. Pravzaprav, ni nujno, da uporabljate zastavice, če si lahko zapomnite, kje so mine. To pa predstavlja izziv za bolj izkušene igralce. V tem vodniku smo sicer uporabljali zastavice, a za zmago moramo z levim gumbom miške klikniti na dve preostali pokriti polji, ki sta označeni z modrimi elipsami.

Minolovec za začetnike, korak 16

Poglejte sliko veselega rumenega obraza v sončnih očalih na vrhu igralne plošče. Ta prikazuje, da se je igra končala in da ste zmagali. Sedaj preverite števec v zgornjem desnem kotu igralne plošče. Na njem je prikazan čas, ki je potekel. »231« pomeni, da smo za dokončanje igre potrebovali 231 sekund. Čeprav to ni izjemno dober rezultat, je ta vodnik namenjen začetnikom, zato ni razloga za skrb.

Če želite, si lahko na YouTubu ogledate tudi videoposnetek z navodili:

Vzorci

Osnove ste se že naučili. Veste, kako najti mine in območja, kjer ni min. Toda vso to logično razmišljanje traja tako dolgo! Seveda, več ko vadite, hitrejši boste. Toda ali obstaja način, kako igrati res hitro?

Da. Ko igrate dovolj dolgo, začnete opažati, da se pojavljajo posebni vzorci številk, ki kažejo, kje so morebitne mine in kje ne morejo biti. Z vajo se teh vzorcev naučite na pamet in jih lahko vedno hitreje prepoznate. Sčasoma ni več potrebno logično razmišljanje. Ko vidite določene številke, takoj veste, kje se nahajajo morebitne mine. Poglejmo si najbolj preprost primer: »1 v kotu«.

Vzorec »1 v kotu«, neoznačen Vzorec »1 v kotu«, označen Vzorec »1 v kotu«, rešen

1 v kotu je »očiten« vzorec, ki smo ga že prej uporabili v navodilih. Oglejte si prvo sliko zgoraj in poskusite prepoznati vsako število 1, ki ima okrog sebe samo eno pokrito polje. Na drugi sliki so te številke označene z rdečimi krogi – gre za »1 v kotih«. Zdaj že vemo, da mora biti mina v edinem preostalem pokritem polju poleg vsake od njih. Lokacije teh min so na tretji sliki označene z bombami.

1 v kotu je očiten vzorec, ki se ga zelo hitro naučite. Kmalu po tem, ko se naučite osnovnih potez, tega ne počnete več korak za korakom: poiščete 1, preštejete vsa razpoložljiva pokrita polja in razmislite, ali se številke ujemajo. Pogledate na ploščo in takoj opazite vse 1 v vogalih, kar vam jasno sporoči, da morate zraven postaviti zastavice. Tako delujejo vzorci.

Najbolj popularen, a manj preprost vzorec, je vzorec 1-2-1. V tem vzorcu se številke 1, 2 in 1 nahajajo točno druga ob drugi v določenem vrstnem redu. Ko opazite takšno postavitev, sta v vogalih 2 poleg številke 1 dve minski polji. Vendar morebitne zastavice, ki so že postavljene blizu teh številk, lahko vplivajo na vzorec, zato jih je treba odšteti, preden se odločite, ali gre dejansko za vzorec 1-2-1 ali ne. Včasih opazite števili 1 in 2 ter 1, ki niso vzorec 1-2-1, vendar je zelo pogosto, da so različne številke, ki tvorijo vzorec 1-2-1. To ni ravno preprosto, zato si oglejmo nekaj primerov.

Vzorec 1-2-1, primer 1, neoznačen Vzorec 1-2-1, primer 1, označen Vzorec 1-2-1, primer 1, rešen

Poglejmo si del plošče na prvi sliki – to je fragment plošče takoj po začetni potezi. V tej začetni potezi lahko opazimo dva vzorca 1-2-1, enega vodoravnega in enega navpičnega. Ti vzorci 1-2-1 so na drugi sliki označeni z rdečimi elipsami. Napredni igralec, ko to opazi, takoj določi, kje se nahajajo mine: v vsakem od pokritih vogalov 2 je ena mina, vzorci 1-2-1 pa se ne dotikajo nobene dodatne mine. Lokacije min so prikazane z bombami na sliki desno. V kvadratkih, kjer ni min, so prikazane prečrtane bombe.

Vzorec 1-2-1, primer 2, neoznačen Vzorec 1-2-1, primer 2, označen Vzorec 1-2-1, primer 2, rešen

Včasih se s prvim klikom odpre območje s serijo številk, kar lahko zmede začetnike v igri. Primer takega območja je prikazan zgoraj na levi strani. V kotih ni številke 1, zato ni takoj jasno, kje bi lahko bile mine, vsaj za igralca začetnika. Napredni igralec takoj prepozna vzorec 1-2-1, ki je na drugi sliki označen z rdečo elipso. Pri tem vzorcu so vedno dve mini, ki se nahajata ob 1 ali v kotih 2; nobena dodatna mina se ne nahaja v tem vzorcu. To je prikazano na desni sliki: simbol mine prikazuje lokacije min, prečrtana mina pa kaže, kje mine ne smejo biti. Igralec lahko varno postavi zastavice na lokacije prvega simbola in z levim gumbom miške klikne na polja, označena z drugim simbolom.

Vzorec 1-2-1, primer 3, neoznačen Vzorec 1-2-1, primer 3, označen Vzorec 1-2-1, primer 3, rešen

Tukaj imamo vzorec 1-2-1, čeprav so prikazane številke kot 2-2-2. To je zato, ker so poleg zunanjih dveh številk še mine. Kadar je ob številu zastavica, lahko od tega števila odštejemo 1 in ga obravnavamo, kot da ima novo vrednost brez mine. V tem primeru namesto 2-2-2 z odštevanjem dobimo 1-2-1, mine nad in pod vzorcem pa »ne obstajajo«. Zaradi tega napredni igralec takoj prepozna dve mini: ena na desni strani zgornje dvojke in druga na desni strani spodnje dvojke; vsa druga pokrita polja, ki se dotikajo vzorca, so brez min. To je prikazano na zadnji sliki: označimo lahko dve mini (označeni z bombami) in z levim gumbom kliknemo na tri druga polja (označena s prečrtanimi bombami), ker tam ni min.

Vzorec 1-2-1, primer 4, neoznačen Vzorec 1-2-1, primer 4, označen Vzorec 1-2-1, primer 4, rešen

To je še en primer vzorca 1-2-1, ki nastane iz različnih številk ob upoštevanju obstoječih zastavic. Na začetku imamo 2-2-1, vendar zastavica nad prvo dvojko zmanjša število na 1, kar ustvari 1-2-1. To nam omogoča, da hitro identificiramo dve mini in dve mesti brez min.

Vzorec 1-2-1, primer 5, neoznačen Vzorec 1-2-1, primer 5, označen Vzorec 1-2-1, primer 5, rešen

V tem primeru je situacija še bolj kompleksna, saj se dve zastavi dotikata 3-3-1. Ko upoštevamo te dve zastavi, se vzorec zmanjša na 1-2-1. Obe zastavi sta ob zgornji 3, zato moramo od te številke odšteti 2. Spodnja zastavica je tudi ob spodnji 3, zato od te številke odštejemo 1. Tako dobimo (3-2)-(3-1)-1 ⇒ 1-2-1. To pomeni, da sta dve mini: ena desno od zgornje 3 in ena desno od spodnje 1. Druga pokrita polja, ki mejijo na vzorec, ne vsebujejo min.

Vzorec 1-2-1, primer 6, neoznačen Vzorec 1-2-1, primer 6, označen Vzorec 1-2-1, primer 6, rešen

To je preprosta in pogosta situacija. Če je 1-3-2 ob meji plošče, se zaradi sosednje zastave zmanjša na 1-2-1.

Vzorec 1-2-1, primer 7, neoznačen Vzorec 1-2-1, primer 7, označen Vzorec 1-2-1, primer 7, rešen

V tem primeru vidimo, kako lahko ena zastavica vpliva na vse tri številke in spremeni vzorec iz 2-3-2 v 1-2-1.

Vzorec 1-2-1, primer 8, neoznačen Vzorec 1-2-1, primer 8, označen Vzorec 1-2-1, primer 8, rešen

V zadnjem primeru vzorca 1-2-1 vidimo tri mine, ki spremenijo vzorec 2-3-3 v 1-2-1. Posledično najdemo dve mini in tri polja, ki ne vsebujejo min.

Kako vemo, da je to pravilno? Kako vemo, da so mine v vseh zgornjih primerih na teh in ne na drugih mestih? To lahko ugotovite z logičnim sklepanjem. Predpostavimo, da je mina poleg srednjega polja 2 (za referenco si oglejte prvi navpični primer). Vendar bi morali biti dve mini poleg 2. Kam gre torej druga mina? Nad in pod srednjo dvojko je 1 in obe imata že označeno mino. Zato na sredino ni mogoče postaviti mine. Mine si morajo deliti mejo z zgornjo 1 in spodnjo 1. Ker sta to 1 in se ju lahko dotika le ena mina, vsa druga pokrita polja okoli njiju ne vsebujejo min.

Tukaj imamo še en vzorec, ki je dokaj pogost in ga je smiselno osvojiti že na začetku: 1-2-2-1. Podobno kot vzorec 1-2-1, tudi 1-2-2-1 zahteva logično rešitev. Vendar pa je rešitev nasprotna. Pri vzorcu 1-2-1 je rešitev mina-prazno-mina, medtem ko je pri 1-2-2-1 rešitev prazno-mina-mina-prazno. Drugače povedano, pri vzorcu 1-2-1 so mine, ki so ob 1, medtem ko pri 1-2-2-1 so mine ob 2.

Vzorec 1-2-2-1, primer 1, neoznačen Vzorec 1-2-2-1, primer 1, označen Vzorec 1-2-2-1, primer 1, rešen

Tu vidimo navpični vzorec 1-2-2-1. Ob dveh dvojkah sta dve mini, na drugih mestih ob vzorcu pa ni min.

Vzorec 1-2-2-1, primer 2, neoznačen Vzorec 1-2-2-1, primer 2, označen Vzorec 1-2-2-1, primer 2, rešen

Po preučitvi zastavice vidimo vzorec 1-2-2-1. Mine so nad dvema dvojkama, polja nad enkami pa ne vsebujejo min.

Vzorec 1-2-2-1, primer 3, neoznačen Vzorec 1-2-2-1, primer 3, označen Vzorec 1-2-2-1, primer 3, rešen

To je podoben primer. Ena zastavica zmanjša vzorec 1-2-2-2 na vzorec 1-2-2-1.

Vzorec 1-2-2-1, primer 4, neoznačen Vzorec 1-2-2-1, primer 4, označen Vzorec 1-2-2-1, primer 4, rešen

V zadnjem primeru vidimo zastavico, ki spreminja dve številki: 2-3-2-1 se spremeni v 1-2-2-1, ker se zastavica dotakne tako 2 kot 3.

Obstaja veliko vzorcev, ki se pojavljajo v Minolovcu – nekateri so priljubljeni, drugi redki, tretji izjemno koristni, medtem ko so četrti povsem nepotrebni. Za več informacij o vzorcih v Minolovcu si lahko preberete Vodnik po vzorcih na spletni strani Avtoritativni Minolovec ali pa se seznanite z Vodnikom po strategiji na spletni strani Minolovec Wiki.

Nasveti in triki

V redu. Zdaj veste, kako uporabiti logiko za reševanje igre Minolovca. In poznate nekaj vzorcev, da lahko igrate hitro. Toda ali obstajajo kakšni triki za še hitrejše igranje? Odgovor je: da.

Vprašaj – izklopite ga. Ta funkcija je bila prisotna v prvotni igri Minolovec in se pogosto ohranja v novejših različicah zaradi združljivosti. Vendar je za izkušene igralce popolnoma neuporabna. Z desnim klikom miške lahko postavite ali odstranite zastavico, vendar nič več.

Multi-klik – doslej smo obravnavali uporabo levega gumba miške na pokritem polju za odkritje in uporabo desnega gumba miške na pokritem polju za postavitev zastavice. Kljub temu so na voljo tudi drugi načini klikanja. Če kliknete z levim gumbom miške na številko, ki je že obdana z ustreznim številom zastavic (npr. 3, ob kateri so 3 zastavice), se vsa sosednja pokrita polja razkrijejo. To funkcijo lahko izkoristite za hkratno odpiranje več pokritih polj z enim samim klikom, namesto da bi klikali večkrat.

Igranje s tipkovnico – igranje lahko poteka tudi z uporabo obeh rok. Enostavno položite miško nad pokrito polje in pritisnite presledek, če želite postaviti ali odstraniti zastavo, ali pa pritisnite tipko Enter, da odkrijete polje. Če pritisnete presledek ali tipko Enter nad poljem s številko, se bodo odprla vsa sosednja pokrita polja, če je že pravilno postavljeno ustrezno število zastavic.

Brez zastavic – obstajajo igralci, ki raje ne postavljajo zastavic. To pomeni, da med igro izvajajo manj klikov, kar lahko potencialno poveča njihovo hitrost. Vprašanje pa je, ali ta pristop res prispeva k hitrejšemu igranju, saj je potrebno zapomniti si lokacije min, poleg tega pa ni mogoče klikniti na številke, da bi odprli več zakritih polj hkrati. Najbolj izkušeni igralci občasno postavljajo zastavice, kjer menijo, da je to koristno, vendar večinoma zastavic ne uporabljajo.

Nadzvočni način – nekatere različice igre Minolovec omogočajo igranje le z miško, vendar brez klikanja. Kako je to mogoče? Ko se z miško pomaknete nad pokrito polje, ga samodejno označite z zastavico. Podobno, ko je miška usmerjena na polje s številko, se vsa sosednja zakrita polja samodejno odkrijejo, če se število zastavic okoli polja ujema s številom znotraj polja. To zahteva enako raven logičnega razmišljanja kot običajna igra, vendar je igra veliko hitrejša. Razlog za to je, da namesto klikanja določate, kam postaviti zastavice in katera polja odkriti, zgolj s premikanjem miške po zaslonu. Na žalost ta funkcija v tej različici spletnega Minolovca ni na voljo, vendar jo najdemo v drugih različicah te igre, kot je na primer na spletni strani minesweeper.us.

Tukaj je še en pomemben nasvet, ki ni povezan s hitrostjo igranja, vendar si ga je treba zapomniti, zlasti za igralce začetnike. Ko storite napako in napačno postavite zastavo ter s tem razstrelite mino, vam igra pokaže vašo napako tako, da označi napačno postavljeno zastavo s prečrtano mino. Veliko ljudi se zmoti in domneva, da je prečrtana mina dejansko mesto, kjer bi morala biti mina. Oglejte si naslednji primer.

Igralna plošča Minolovca z napačno postavljeno zastavo

Kaj se je tukaj zgodilo? Igralec je pravilno postavil tri zastave v navpičnem zaporedju 2-3-2, ki so še vedno prikazane kot zastave. Nato pa je igralec naknadno postavil zastavo nad številko 2. Vendar tam ni bilo mine (spomnite se vzorca 1-2-1), zato je bila zastava postavljena napačno; zdaj je označena s prečrtano bombo. Bomba z rdečim ozadjem na levi je polje, ki ga je igralec odkril in razstrelil, ker je imelo mino. Veliko igralcev ob pogledu na takšno sliko vidi dve mini, ki se dotikata 1: bombo z rdečim ozadjem in prečrtano bombo. Ti igralci mislijo, da igra ne deluje, ker sta dve mini poleg 1. Vendar to ni pravilno; poleg 1 je bila le ena mina in igra deluje brezhibno.

Možnost obtičanja

V tradicionalni igri Minolovca so mine nameščene naključno. Zato včasih ni nobenega zagotovila, da lahko igro rešite samo z uporabo logike.

Tako lahko obtičite v igri Minolovec.

Mnogi izkušeni igralci so že doživeli takšne situacije, ki povzročajo razočaranje, ponavljajoče se nočne more ali včasih celo blage primere posttravmatske stresne motnje. V tem primeru je igralec po dolgem in napornem igranju skoraj rešil igralno ploščo Minolovca na težavnostni stopnji profesionalca v spodobnem času. Zdaj pa mora ugotoviti, kje je zadnja mina za zadnjo potezo. Na obeh poljih, ki ju označuje rdeča elipsa, je možnost, da se skriva mina, enaka. Zaradi te negotovosti je izid igre odvisen od naključja, kar predstavlja izziv, ne glede na spretnosti igralca. To še posebej jezi manj izkušene igralce, ki vložijo veliko truda in časa v reševanje zahtevne profesionalne stopnje. Na koncu pa se ta trud včasih izniči zaradi naključja, kar lahko povzroči razočaranje.

To se morda ne zgodi, zgodi enkrat, ali se lahko zgodi večkrat med eno igro. Ko morate med igranjem Minolovca ugibati, je to odvisno od sreče. Večja kot je tabla, pogosteje se to zgodi. Na zahtevni profesionalni stopnji bi se lahko igralec znašel v situaciji, kjer mora štirikrat ugibati. Če vsako ugibanje primerjamo z metanjem kovanca (čeprav ni vedno tako preprosto), potem je možnost uspeha podobna možnosti, da štirikrat zapored dobite glavo – kar je manj kot 10 %. Povečanje velikosti plošče podvoji pričakovano število ugibanj. Zaradi tega so velike plošče v igri Minolovec redke. Igranje na njih bi bilo zelo frustrirajoče, saj večkratno ugibanje praktično zmanjša možnosti za zmago na nič, ne glede na igralčevo spretnost.

Ali obstaja način za odpravo te težave? Da. Težava z ugibanjem je prisotna v večini različic Minolovca, vendar ne v naši različici. Pri našem Minolovcu imamo način igre z imenom »Čisti razum«. Ko igrate v tem načinu, so ustvarjene igralne plošče vedno deterministično rešljive. To pomeni, da ni potrebe po ugibanju lokacije min in da lahko igro rešite zgolj z logičnim razmišljanjem. Kako se to doseže? Ob ustvarjanju nove igralne plošče sistem preveri, ali je rešitev možna brez ugibanja. Če to ni mogoče, se plošča spremeni in postopek se ponovi, dokler ne najdemo plošče, ki jo je mogoče rešiti brez ugibanja. Privzeto je izbran način »Čisti razum«, kar pomeni, da ni potrebe za začetne skrbi glede obtičanja. Zaradi tega načina so na voljo težavnosti, ki segajo v nadčloveško in nezemeljsko stopnjo. Za resnično ogromno igralno ploščo priporočamo tudi težavnostno stopnjo »Bog«, ki je na voljo na strani minesweeper.us.

Kako hitro igrajo drugi?

Če ste igralec začetnik, vas morda zanima, kakšni so priporočeni časi za reševanje različnih težavnostnih stopenj. Lahko se štejete za uspešnega, če rešite igro v največ 10 sekundah pri začetni stopnji, 60 sekundah pri stopnji poznavalec in 240 sekundah pri stopnji profesionalec. Če želite doseči zelo visoko uspešnost, potrebujete 6 sekund za začetnike, 40 sekund za poznavalce in 100 sekund za težavnost profesionalec.

Spodaj je nekaj videoposnetkov, v katerih si lahko ogledate, kako igrajo drugi. Upoštevajte, da gre še vedno za raven običajnih igralcev, ne za profesionalne.

Začetna težavnost:

Srednja težavnost:

Profesionalna težavnost:

Nadčloveška težavnost:

Nezemljanska težavnost:

Svetovni rekordi med profesionalnimi igralci trenutno znašajo: 1 sekunda pri stopnji začetnika, 6 sekunde pri stopnji poznavalca in 27 sekunde pri stopnji profesionalca. Natančnejši podatki, veljavni od leta 2022, kažejo na izjemne dosežke s časom 0,49 sekunde pri stopnji začetnika, 5,80 sekunde pri stopnji poznavalca in 26,59 sekunde pri stopnji profesionalca.

Drugi viri

Če želite izvedeti še več o igri Minolovec, lahko tukaj najdete dodatne informacije: